ESCOLA DE FORMACIÓ

 

Escola internacional d'implants

 
 

 

Els nostres principis i intencions


L'objectiu de la FUNDACION EI (Escola d'implants) és la defensa de l'interès general en odontologia i especialment de la implantologia dental, mitjançant el desenvolupament de cursos de postgrau que puguin ajudar als professionals en la seva formació perquè prestin i facin accessibles els millors tractaments possibles als seus pacients, fomentant i creant els mitjans per a la promoció i atenció odontològica a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials o culturals. En el desenvolupament d'aquesta formació filantròpica, la FUNDACION EI s'adscriu als principis filosòfics humanistes i valors de la llibertat d'ensenyament i aprenentatge.

Els cursos aquí presentats són el pas evolutiu següent a la formació odontològica de grau i postgrau, on ja es focalitzen els temaris amb certa llibertat, buscant objectius equilibrats entre l'ensenyament teòric i la seva consegüent constatació amb pràctiques simulades i reals, amplificant el talent, desenvolupant idees que augmentin el coneixement i les habilitats de l'alumne perquè estigui capacitat davant qualsevol situació clínica.
 
 

Sota aquestes premisses, en una odontologia multidisciplinària en constant evolució i cada vegada més especialitzada i tecnològica, s'han planificat una sèrie de cursos coherents i innovadors basats en l'experiència, per a una formació transversal i profunda del professional, amb un programa complet que li possibiliti conciliar la seva vida laboral, evitant-li temps i diners en el camí a la seva formació. Fins a aconseguir l'objectiu fixat, dominar empíricament i al més aviat possible la seva professió, perquè li proporcioni el temps necessari en la seva vida per desenvolupar les seves habilitats i pugui millorar els tractaments existents com a demanda la competència personal i la societat. Per aconseguir aquesta meta fixada, el nostre objectiu és oferir una formació de qualitat a un preu equilibrat, així com buscar les formes per al seu finançament que la possibilitin.

La vocació de la FUNDACION EI és crear un entorn internacional, creant una comunitat emprenedora i els interessos perquè serveixin de punt de trobada de persones amb passió per l'ensenyament i ajuntar-les amb professionals apassionats per aprendre, per compartir experiències, valors personals i professionals, amb emprenedoria que vagi més enllà dels conceptes existents, fomentant l'intercanvi del coneixement i la creativitat per superar els reptes existents.

La FUNDACION EI, es regeix per la voluntat dels seus fundadors, pels seus estatuts i per la llei.

 El Patronat de la FUNDACION EI