TRACTAMENTS

 

SEDACIÓ CONSCIENT

 

SEDACIÓ CONSCIENT


La “ Sedació conscient” és aquell estat en el qual el pacient té deprimit el seu nivell de consciència, però que permet als pacients tolerar procediments no o poc plaents mentre que es manté una adequada funció cardiopulmonar i l'habilitat de respondre de forma adequada a ordres verbals i/o a estímuls tàctils.

El grau o nivells de sedació dependrà del procediment al qual se sotmeti el pacient, no és el mateix calmar a un pacient per a un procediment poc dolorós que per a un tractament que sigui molt dolorós, havent d'arribar des d'un grau de sedació mínim a un altre tan profund com el d'una anestèsia general. Podem dir que la “sedació conscient” és un estat o un continu que va o pot anar des d'un nivell o grau superficial fins a un altre més profund similar a l'observat amb una anestèsia general.

 
 

Aquests nivells els podem descriure de la següent manera.

1º Sedació lleugera / mínima anxiolisi: És el nivell induït per un fàrmac en el qual el pacient té un grau deprimit de la consciència però pot respondre amb normalitat a ordres verbals. La seva via aèria i els sistemes ventilatori i cardiovascular no es troben afectats.

2º Sedació Moderada: El grau en el qual un pacient té deprimit el seu nivell de consciència però respon a un estímul tàctil i/o verbal. Encara que, manté una via aèria permeable, les seves funcions ventilatoria i cardiovascular estan discretament deprimides, encara que es mantenen dins dels rangs fisiològics de la normalitat.

3º Sedació Profunda / Anestèsia General: És l'estat induït per un fàrmac en el qual el pacient no pot recuperar la consciència davant un estímul tàctil. La funció ventilatoria es troba deprimida, requerint en alguns casos d'ajuda o suport ventilatori, manual o assistit. Aquesta anestèsia general es realitza en ambient hospitalari.

EL NOSTRE CENTRE DE IMPLANTOLOGIA COMPTA AMB ANESTESISTA EN L'EQUIP DE PROFESSIONALS.

ANESTÈSIA GENERAL

L'anestèsia general és un complement insubstituïble de la cirurgia moderna. L'anestèsia general s'assegura que el pacient està inconscient, no senti cap dolor, no tenen memòria de la cirurgia, roman immòbil durant l'operació i amb la suficient autonomia del sistema nerviós, respostes respiratòries i cardíaques per mantenir-ho viu. L'assoliment d'això seria impossible sense una varietat de drogues. Les drogues paralitzants, d'inducció per posar a una persona en repòs ràpidament, medicaments per al dolor i medicaments inhalats per mantenir als pacients dormits, són part de la cirurgia al segle XXI.

Medicaments intravenosos per al dolor o amnèsia.

Per via intravenosa, els medicaments s'administren directament en una vena. Els medicaments intravenosos s'utilitzen per a la inducció, calmar a la gent just abans de la cirurgia i per ajudar en la ràpida inducció de l'anestèsia general. Alguns agents s'administren per via intravenosa contínua durant la cirurgia juntament amb els gasos inhalats. L'anestèsia general es realitza en un ambient hospitalari.